Top
Bedrijvenpresentatie.nl

Voorwaarden


Bedrijvenpresentatie.nl

Aanmelding


Weigering



Abonnement



Kosten



Adverteren


Foto's en tekst




Betalingen

 


Opzeggen

 

 

 

: voor plaatsing Bedrijvenpresentatie.nl


:  Bedrijvenpresentatie.nl

: Alleen bedrijven worden toegelaten op de website bedrijvenpresentatie.nl


: Wij houden ons het recht voor om bedrijven die niet met de doelstelling
  van de website bedrijvenpresentatie.nl overeenkomen te weigeren.
  Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

: De advertentieperiode is gelijk aan het abonnementsjaar.
  Zonder opzegging uwerzijds wordt de advertentie telkens met één jaar
  verlengd.

: Voor plaatsing op de website betaalt u ( prijzen op aanvraag )
  Dan heeft u daarvoor een bedrijfspresentatie van minimaal 3 en maximaal
  9 foto's met bijbehorende tekst van uw bedrijf.

: Adverteren op de homepage is mogelijk voor ten minste drie maanden
  Prijzen op aanvraag.

: Foto's en tekst die geplaatst zijn op deze website mogen niet zonder toestemming
  voor andere doeleinden worden gebruikt.
  Bij gebruik en plaatsing van foto's en tekst zonder toestemming wordt per
  foto € 25,00 in rekening gebracht.

: Vanwege het geringe bedrag per maand, betaalt u éénmaal per jaar, bij
  vooruitbetaling, de advertentiekosten.
  Dit kan uitsluitend per automatische incasso per bank of giro.
  De betaling geschied in de maand wanneer het jaarabonnement begint.

: Opzeggen kan altijd, u bent niet contractueel gebonden, maar moet
  uiterlijk twee maanden voordat het jaarabonnement afloopt bij ons binnen
  zijn. De bedrijfspresentatie wordt dan aan het einde van het jaarabonnement
  verwijderd

  Directie Bedrijvenpresentatie Nederland BV

Bottom